Việc làm

Website tìm việc làm nhanh nhất, nơi chia sẻ kinh nghiệm tìm việc

toptin247.com - Trải nghiệm của sinh viên với công việc partime

toptin247.com - Trải nghiệm của sinh viên với công việc partime

Để có thể lựa chọn việc bán thời gian tốt và cân bằng với học tập là thử thách rất khó khăn. Tôi đang là một sinh viên đại học, đã từng chon lựa công việc bán thời gian và cũng trải nghiệm qua rất nhiều những khó khăn và thách thức của việc này mang lại.